Curriculum Vitae 1971 -

Werkzaam leven

1 februari 1971
In dienst bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden. Taalkundig assistent bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Oktober 1992
Lexicologisch medewerker, corrector en redactiesecretaris bij het Vroegmiddelnederlands Woordenboek.

Januari 2000
Lexicologisch medewerker, corrector en redactiesecretaris bij het Oudnederlands Woordenboek.

Januari 2010
Lexicologisch medewerker bij de Taalbank van het INL, speciaal bezig met de Historische Lexicografie.

november 2011
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontslag uit de dienst van het INL

Maatschappelijke activiteiten

1) Sociaal-economische activiteiten

1971 - 1974
Oprichter en secretaris van de afd. Leiden van het NVV- Jongerencontact.
1974 - 1986
- Secretaris van de afd. Leiden van het NVV, na de fusie van NKV en NVV in 1976 secretaris van de FNV-afdeling.
- Secretaris van het Overlegorgaan NVV-NKV-CNV, na 1976 het Overlegorgaan FNV-CNV.
- Lid en/of vertegenwoordiger van de vakcentrale FNV in diverse werkgroepen en gemeentelijke commissies en instellingen m.b.t. sociaal-economische problematiek, zoals werkloosheidsbestrijding en scheppen van werkgelegenheid; ook m.b.t. leefbaarheid en verkeer in Leiden.
- Diverse kortlopende activiteiten, enkele ook na 1986, voor de PvdA, afd. Leiden m.b.t. dezelfde sociaal-economische problematiek.

Bestuur en staf van de Stichting Werkgelegenheid in 1993

Bestuur en staf van de Stichting Werkgelegenheid in 1993. Voorste rij, tweede van rechts is voorzitter Herman Amptmeijer; achter hem, tweede van rechts is Willard Brandhorst, directeur.

2) Bestuurlijke activiteiten

a) Sociaal-economisch

1984-1998
Lid van de Commissie Sociale Werkvoorziening, ressort Leiden (WSW-Commissie), later De Zijlbedrijven (DZB).
Lid van de subcommissie Personele Aangelegenheden, WSW-Cie, en DZB
1998-2001
Lid van de gemeentelijke commissie REGA, voor gesubsidieerde arbeid.
1984-1998
Lid van het bestuur van de Stichting Werkgelegenheid te Leiden, stichting voor zelfstandig ondernemen vanuit een uitkeringssituatie; beheerde enkele bedrijfsverzamelgebouwen.
1988-1993
Lid namens de FNV van het Platform Leids Bedrijfsleven, een overlegorgaan met de gemeente Leiden (Economische Zaken), de vakcentrales FNV en CNV en het KNOV (Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond).
1989-1991
Lid van de PvdA-werkgroep Economische Aangelegenheden.
1995-1998
Lid van bestuur van de Stichting Weerwerk, gemeentelijke instantie voor de banenpool en het Jeugdwerkgarantieplan.

b) Onderwijs

1984-1987
Lid van het bestuur van het Vormingscentrum voor Werkende Jongeren te Leiden.
1989-1991
Lid van het bestuur van de "Noorderwiek", school voor mbo-opleidingen te Leiden; school fuseerde met het Holtlant-College.
1991-1996
Lid van het bestuur van het Holtlant-College te Leiden, mbo-opleiding.
1991-1996
Gedelegeerd lid van het bestuur van de "De Nieuwe Vaart", lbo-opleiding te Leiden. School werd onderdeel van het Da Vinci-College.
1993-2009
Lid van het bestuur van het Da Vinci-College te Leiden, brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo. Per 1 jan. 2010 is het bestuur opgeheven wegens een bestuurlijke fusie.
2008-2009
Lid van de PvdA-klankbordgroep Onderwijs en Jeugd.
2016
Lijstduwer van de Partij Sleutelstad.

c) Cultuur

1988-1994
Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Dirk van Eck, Stichting ter bevordering van de studie van de sociale geschiedenis van Leiden.
1988-1996
Programmamaker bij de lokale omroep "Omroep Rijnland", later "Holland Centraal".
Columnist bij het actualiteitenprogramma "Leiden Lokaal"
Programmamaker "Leiden 4" met eigen opnames van Leidse klassieke koren, ensembles en orkesten.
2002-2004
Lid van de werkgroep Taal en Taalbeleid van het ANV.
2004-
Lid van de redactie van het tijdschrift "Neerlandia/Nederlands van Nu", uitgegeven door het ANV.
2010 - 2011
Programmamaker bij de Concertzender.
2010-
Lid van de Orde van den Prince, afdeling Amsterdam.
2012-2013
Lid van het bestuur van de Stichting Dirk van Eck. De Stichting Dirk van Eck werd op 26 mei 2013 opgeheven.
2012-
Voorzitter/secretaris van de Bewonersvereniging "Stevensbloem"
2016-
Lid van het bestuur van de Stichting/Vereniging Zannekin.

d) Taal- en Letterkunde

1980 -
Redactionele medewerking, correctie van verschillende lexicografische publicaties: o.m. Etymologisch Woordenboek (F. de Tollenaere), Prisma Voorzetsels (R. Reinsma), Etymologie in het digitale tijdperk (N. van der Sijs), Calendarium van de Nederlandse Taal (N. van der Sijs) en enkele tijdschriftartikelen.
1987
Redactielid van "JCW-Mededelingen", tijdschrift van de Stichting Jacob Campo Weyerman.
Lid redactie van de reeks "Populaire teksten uit de late Republiek" van uitgeverij Coutinho.
1992-
Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
1992-2006
Redactie-assistent bij het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL).
2004-2010
Lid en webmaster van de Vereniging van Oudgermanisten.
2012-2015
Vrijwilliger bij het INL en werkzaam bij het ONW.

3) Publicaties

1980-
Klik op de link publicaties hiernaast

Bijgewerkt tot maart 2018